تعرفه هاست ابری لینوکس     

 

 

  هاست لینوکس 100MB  

سالانه 20 هزارتومان

کنترل پنل سی‌پنل/دایرکت‌ادمین

100MB فضای دیسک

5GB پهنای باند

میزبانی 1 سایت

پارک دامنه ندارد

1 ساب دامین

2 دیتابیس MySQL

2 اکانت FTP

5 آدرس ایمیل

پشیبانی از PHP5.x و MySQL

  سفارش آنلاین  

 

  هاست لینوکس 500MB  

سالانه 25 هزارتومان

کنترل پنل سی‌پنل/دایرکت‌ادمین

500MB فضای دیسک

15GB پهنای باند

میزبانی 1 سایت

پارک دامنه ندارد

1 ساب دامین

2 دیتابیس MySQL

2 اکانت FTP

5 آدرس ایمیل

پشیبانی از PHP5.x و MySQL

  سفارش آنلاین  

 

 هاست لینوکس 1GB  

سالانه 35 هزارتومان

کنترل پنل سی‌پنل/دایرکت‌ادمین

1GB فضای دیسک

25GB پهنای باند

میزبانی 1 سایت

پارک دامنه ندارد

1 ساب دامین

2 دیتابیس MySQL

2 اکانت FTP

5 آدرس ایمیل

پشیبانی از PHP5.x و MySQL

  سفارش آنلاین  

 

  هاست لینوکس 2GB  

سالانه 45 هزارتومان

کنترل پنل سی‌پنل/دایرکت‌ادمین

2GB فضای دیسک

40GB پهنای باند

میزبانی 1 سایت

پارک دامنه ندارد

1 ساب دامین

2 دیتابیس MySQL

2 اکانت FTP

5 آدرس ایمیل

پشیبانی از PHP5.x و MySQL

  سفارش آنلاین